ЕБСИ - Граждани - Медицинско досие

Медицинско досие

  • Bootstrap
  • ЕБСИ
  • Граждани

Електронните здравни досиета (ЕЗД) са цифрови версии на медицинската история и здравната информация на пациента. С ЕЗД на ЕБСИ пациентите могат да контролират достъпа до своята здравна информация, като гарантират, че само упълномощени страни, като например доставчици на здравни услуги, имат достъп до нея. Това помага за намаляване на риска от неоторизиран достъп и споделяне на чувствителна здравна информация, като същевременно подобрява цялостната ефективност и точност на предоставянето на здравни грижи. Освен това, чрез използване на блокчейн технология, ЕЗД на ЕБСИ могат да гарантират, че информацията е защитена, устойчива на подправяне и може да се провери, което спомага за подобряване на цялостното доверие и увереност в електронните здравни досиета.

Примери

  • Испански гражданин трябва да получи медицинско лечение в Германия. С ЕБСИ испанският гражданин може сигурно и ефективно да обменя информация и документи, свързани с неговата медицинска история и лечение с немския доставчик на здравни услуги, намалявайки времето и усилията, необходими за физическо посещение при доставчика, и ускорявайки процеса на лечение.
  • Френски гражданин трябва да получи рецепта от италиански лекар за медицинско състояние. С ЕБСИ френският гражданин може сигурно и ефективно да обменя информация и документи, свързани с неговата медицинска история и рецепта с италианския лекар, намалявайки риска от грешки и измами в процеса на предписване.
Кликнете тук за видеа с повече информация за ЕБСИ.
< Назад към предишния избор