ЕБСИ - Администрация - Проверка на осигурителен статус

Проверка на осигурителен статус

  • Bootstrap
  • ЕБСИ
  • Администрация

Правителствата могат да използват ЕБСИ за сигурна проверка на социалноосигурителния статус на гражданите за различни държавни обезщетения и услуги, като здравеопазване и пенсии. Това ще повиши точността и ефикасността на системата за социална сигурност, като намали измамите и подобри предоставянето на държавни услуги.

Примери

  • Ползи за здравеопазване: ЕБСИ може да се използва за сигурна проверка на социалноосигурителния статус на гражданите, които имат достъп до здравни обезщетения, като намалява измамите и гарантира, че само отговарящите на условията граждани получават тези обезщетения.
  • Пенсионни обезщетения: ЕБСИ може да се използва за сигурна проверка на социалноосигурителния статус на гражданите, които имат достъп до пенсионни обезщетения, намалявайки измамите и гарантирайки, че само отговарящите на условията граждани получават тези обезщетения.
Кликнете тук за видеа с повече информация за ЕБСИ.
< Назад към предишния избор