ЕБСИ - Администрация - Сигурни регистри

Сигурни регистри

  • Bootstrap
  • ЕБСИ
  • Администрация

Доверените регистри са важен случай на използване на ЕБСИ за правителствата, тъй като предоставят сигурен и надежден начин за съхраняване и управление на различни видове информация. Тази информация може да включва неща като записи в поземления регистър, бизнес лицензи и други важни държавни данни.

Примери

  • Поземлен регистър: Доверен поземлен регистър може да бъде внедрен на ЕБСИ за съхраняване и управление на записи за собственост върху земя. Това може да помогне за предотвратяване на измамни дейности, спорове и да рационализира процеса на покупка и продажба на имоти. Поземленият регистър на ЕБСИ може да позволи извършването на сигурни актуализации в реално време на поземлените записи, намалявайки вероятността от грешки и гарантирайки, че информацията е актуална.
  • Бизнес регистър: Друг пример за доверен регистър на ЕБСИ е бизнес регистър. Това би позволило сигурно съхранение и управление на информацията за бизнес регистрация, включително подробности за собствеността на компанията, финансови записи и бизнес лицензи. Чрез въвеждането на доверен бизнес регистър в ЕБСИ правителствата биха могли да рационализират процеса на регистриране на нови предприятия, като го направят по-бърз и по-ефективен. Това също би позволило по-добра прозрачност и отчетност за бизнеса, което би било от полза както за бизнеса, така и за държавните агенции.
Кликнете тук за видеа с повече информация за ЕБСИ.
< Назад към предишния избор