ЕБСИ - Администрация - Верификация на граждани

Верификация на граждани

  • Bootstrap
  • ЕБСИ
  • Администрация

Правителствата могат да се възползват от ЕБСИ, като го използват за сигурна проверка на самоличността на гражданите за различни държавни услуги като гласуване, достъп до държавни помощи и други услуги, които изискват защитен процес на проверка на самоличността.

Примери

  • Проверка на гласоподаватели: ЕБСИ може да се използва за сигурна проверка на самоличността на избирателите по време на избори, като се гарантира сигурен и прозрачен изборен процес.
  • Достъп до държавни облаги: ЕБСИ може да се използва за сигурна проверка на самоличността на гражданите, които имат достъп до държавни облаги като здравеопазване, пенсии и социално осигуряване, намалявайки измамите и гарантирайки, че само отговарящите на условията граждани получават тези облаги.
Кликнете тук за видеа с повече информация за ЕБСИ.
< Назад към предишния избор