ЕБСИ - Бизнес - Сигурна обмяна на данни

Сигурна обмяна на данни

  • Bootstrap
  • ЕБСИ
  • Бизнес

Този случай на използване има за цел да подобри сигурността и защитата на чувствителни данни при трансграничен обмен между организации. Той позволява сигурен обмен на чувствителни данни, като лични данни или интелектуална собственост, през границите, намалявайки риска от пробиви на данни и подобрявайки сигурността и поверителността на чувствителната информация.

Примери

  • Германска компания трябва да обмени поверителна информация с френска компания за проект в Италия. С EBSI немската компания може сигурно да обменя поверителна информация с френската компания, намалявайки риска от пробиви на данни и подобрявайки сигурността и поверителността на поверителната информация.
  • Британска компания трябва да обмени лични данни с холандска компания за проект в Белгия. С EBSI британската компания може сигурно да обменя лични данни с холандската компания, намалявайки риска от нарушения на данните и подобрявайки сигурността и поверителността на личните данни.
Кликнете тук за видеа с повече информация за ЕБСИ.
< Назад към предишния избор